pod nazwą : Świadczenie usługi ochrony imprez
dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.