pod nazwą : Remont boiska wielofunkcyjnego Orlik 2012 przy ul. Sportowej 6 w Sokołowie Młp. 
dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.