pod nazwą : Dokumentacja projektowa w zakresie akustyki wnętrz zawierająca wytyczne i zalecenia akustyczne, rozmieszczenia i specyfikacje ustrojów akustycznych oraz  przedmiar i kosztorys sali widowiskowej MGOKSiR w Sokołowie Młp. przy ul. Lubelskiej 5, 36-050 Sokołów Młp.