pod nazwą : Zabezpieczenie medyczne na "Dni Sokołowa 2019"
dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.