pod nazwą : Wynajem sceny estradowej, nagłośnienia i oświetlenia oraz innych el. wg. specyfikacji na "Dni Sokołowa 2019" dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.