pod nazwą : Wykonanie koszulek wraz z nadrukiem na XI Bieg Sokoła, II Triathlon Sokoła
dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.