Aktualności Aktualności Archiwum 10.12.2016-Konkurs Kultury Muzycznej
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim   
środa, 09 listopada 2016 08:52

Konkurs Kultury Muzycznej


Sokołów Małopolski 2016
XVII Międzypowiatowy Konkurs Kultury Muzycznej
POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY RZESZOWSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU

1. Cel Konkursu:
?    Konfrontacja zespołów muzycznych i solistów.
?    Podnoszenie poziomu prezentacji artystycznych.
?    Wymiana doświadczeń na polu wykonawstwa artystycznego.
?    Rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży.
?    Promowanie młodych artystów.

2. Organizatorzy:
?    Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim
?    Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sokołowie Małopolskim
?    Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim

3. Termin i miejsce:
?    10 grudnia 2016 r. ? Sala Widowiskowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim

4. Plan przesłuchań konkursowych i imprez towarzyszących:
?    Przesłuchania solistów ? 10.12.2016, godz. 9.00 - 12.00
?    Przesłuchania duetów i zespołów ? 10.12.2016, godz.  12.00 - 15.00
?    Ogłoszenie wyników ? 10.12.2016, godz.  17.00

5. Zasady uczestnictwa:
?    Koszty organizacyjne ? poczęstunek dla uczestników, nagrody i dyplomy ? pokrywają organizatorzy.
?    Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.
?    Udział w konkursie jest odpłatny ? obowiązuje wpisowe w wysokości 25,- złotych za prezentację (od wykonawcy solo, duetu lub całego zespołu) płatne na rachunek Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej lub na miejscu w dniu konkursu.
?    Na przesłuchania konkursowe i ogłoszenie wyników - wstęp wolny.

6. Uczestnicy konkursu:
?    Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, uczestnicy zajęć pozaszkolnych prowadzonych przez instytucje kulturalne, placówki kształcenia pozaszkolnego i ogniska artystyczne.
?    Uczniowie publicznych szkół muzycznych pierwszego stopnia.
?    Uczniowie niepublicznych szkół muzycznych pierwszego stopnia.

7. Formy konkursowe:
?    Prezentacje solistów i duetów - gra na instrumentach muzycznych, śpiewanie piosenek.
?    Prezentacje zespołów muzycznych; w tym chórów, zespołów wokalnych, zespołów instrumentalnych, zespołów kameralnych.

8. Kategorie wiekowe:
?    Prezentacje solistów i duetów - Kategoria I (wiek uczestników ukończone nie więcej niż 9 lat)
- dwa utwory kontrastujące pod względem formy, gatunku lub stylistyki
- preferowane prezentacje: dwa utwory instrumentalne lub dwie piosenki
- czas występu ograniczony do 5 minut

?    Prezentacje solistów i duetów - Kategoria II (wiek uczestników; ukończone 10 ? 12 lat)
- dwa utwory kontrastujące pod względem formy, gatunku lub stylistyki
- preferowane prezentacje: dwa utwory instrumentalne lub dwie piosenki
- czas występu ograniczony do 8 minut
?    Prezentacje solistów i duetów - Kategoria III (wiek uczestników; ukończone 13 ? 18 lat)
- dwa utwory kontrastujące pod względem formy, gatunku lub stylistyki
- preferowane prezentacje: dwa utwory instrumentalne lub dwie piosenki
- czas występu ograniczony do 10 minut
?    Prezentacje zespołów - Kategoria IV (wiek uczestników; ukończone 7 ? 12 lat)
- dwa utwory kontrastujące pod względem formy, gatunku lub stylistyki
- czas występu ograniczony do 15 minut
?    Prezentacje zespołów - Kategoria V (wiek uczestników; ukończone 13 ? 18 lat)
- dwa utwory kontrastujące pod względem formy, gatunku lub stylistyki
- czas występu ograniczony do 15 minut

9. Informacje uzupełniające
?    O przydziale uczestnika do odpowiedniej kategorii decyduje wiek solisty ? ilość ukończonych lat życia na dzień uczestnictwa w konkursie. W przypadku duetów o przydziale do konkretnej kategorii decyduje wiek starszego uczestnika.
?    Komisja konkursowa składa się z nauczycieli Podkarpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych.
?    Zapytania w sprawie konkursu proszę kierować na adres poczty elektronicznej: szkola@muzyczna.com.pl
?    Zgłoszenia uczestników proszę przekazać osobiście, przesłać pocztą tradycyjną na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski, lub pocztą elektroniczną: szkola@muzyczna.com.pl lub mgoksir@sokolow-mlp.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia 2016 roku (prosimy uwzględnić czas dostarczenia korespondencji przez pocztę),
?    Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wpisowego na rachunek bankowy lub oświadczenie o zapłacie wpisowego w dniu konkursu.
?    Z przyczyn organizacyjnych zastrzega się możliwość zmiany godzin w planie przesłuchań poszczególnych grup.
?    Dane do wpłaty wpisowego na rachunek bankowy:
Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej
ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski
Nr: 12 9182 0006 0002 4354 2000 0010
?    Ramowy program przesłuchań zostanie ogłoszony w Internecie po zebraniu listy uczestników najpóźniej do dnia 6 grudnia 2016 roku.

Do pobrania: Regulamin - Karta Zgłoszenia - doc - pdfPoprawiony: piątek, 16 grudnia 2016 17:08