Aktualności Aktualności Archiwum 12.01.2017-Hej kolęda, kolęda...
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim   
poniedziałek, 14 listopada 2016 18:21

Hej kolęda, kolęda...


REGULAMIN
XV MIĘDZYGMINNYCH
PREZENTACJI ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH
I WIDOWISK JASEŁKOWYCH

Pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów
Młp. Hej kolęda, kolęda...

I. Cel Prezentacji:
Celem Prezentacji jest kultywowanie tradycji kolędniczych oraz widowisk jasełkowych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

II. Termin i miejsce Prezentacji:
12 stycznia 2017 r. o godz. 10.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

III. Organizator:
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

IV. Zasady uczestnictwa:
W Prezentacjach mogą brać udział dzieci przedszkolne, szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu gmin: Kamień, Głogów Młp., Trzebownisko, Raniżów oraz gminy i miasta Sokołów Młp. w dwóch kategoriach: grupy kolędnicze - maksymalnie 10 uczestników oraz widowiska jasełkowe - maksymalnie 20 uczestników w grupie.

Kategorie wiekowe: I kat.: Przedszkole i kl. I-III SP,
II kat.: klasy IV-VI SP, III kat.: Gimnazjum.

V. Kryteria oceny:
- oryginalne, dawne teksty kolęd,
- właściwy dobór kostiumów i rekwizytów,
- skala trudności dialogów,
- opracowanie sceniczne widowiska,
- ogólne wrażenie artystyczne

VI. Czas Prezentacji nie może przekroczyć 25 minut.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom Prezentacji posiłek i dyplomy uczestnictwa. Najlepszym wykonawcom Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.

Załączone karty zgłoszenia i transportu (dotyczy tylko gminy Sokołów), dokładnie wypełnione, należy nadsyłać pod adres: MGOKSiR, 36-050 Sokołów Młp., ul. Lubelska 5, fax 17 77 29 053 w terminie do 5 stycznia 2017 r.

Do pobrania:

Regulamin - pdf
Karta zgłoszenia - pdf - doc
Karta transportu - pdf - doc