Aktualności Aktualności Archiwum 14.02.2017-Ziemia-Nasz Dom
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim   
poniedziałek, 09 stycznia 2017 17:40

"Ziemia - Nasz Dom"


XVII POWIATOWY KONKURS TWÓRCZOŚCI
PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

?ZIEMIA - NASZ DOM?
Pod Patronatem
Starosty Rzeszowskiego

Organizator: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
Patronat: Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski
Cele:               
- Rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży.
- Rozbudzanie i pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży,
  uwrażliwianie ich na piękno przyrody oraz budzenie szacunku do przyrody.
- Stwarzanie dzieciom możliwości swobodnej wypowiedzi artystycznej na tematy
  ekologiczne.
- Wymiana doświadczeń.

Temat: ?ZIMA?
Wiek uczestników: 5 - 19 lat

Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczanie nagród laureatom nastąpi
3 marca 2017 roku o godz. 13.00 w sali klubowej MGOKSiR
w Sokołowie Młp. Wystawa trwać będzie do 30 marca 2017 roku.
Format prac:max A-2
Technika:dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, collage)

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
   I kat.    - przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych
   II kat.    - klasy IV-VI szkół podstawowych
   III kat.    - gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

W konkursie nie biorą udziału prace zbiorowe.

Termin nadsyłania prac upływa 14 lutego 2017 roku.
Adres: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, 36-050 Sokołów Młp., ul. Lubelska 5 Tel. 17 7729053

Każda praca na odwrocie powinna zawierać czytelny opis:
Imię i Nazwisko autora pracy; Kategoria wiekowa (I, II lub III); Placówka; Telefon kontaktowy; Imię i Nazwisko nauczyciela/instruktora. Prosimy nie przyklejać karteczek z opisami z przodu pracy!

Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatora. Pozostałe prace można odbierać w ciągu miesiąca od zakończeniu wystawy pokonkursowej.

Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu, a także zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych autorów i ich prac w celach promocyjnych.


Do pobrania: Regulamin - doc - pdf


Poprawiony: sobota, 25 lutego 2017 19:57