Aktualności Aktualności Archiwum 21.03.2017-Najpiękniejsze Jajko Wielkanocne
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim   
sobota, 14 stycznia 2017 20:04

Najpiękniejsze Jajko Wielkanocne


REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych
WIELKANOC 2017
Pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego

Najpiękniejsze Jajko Wielkanocne

Organizator:
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Cele Konkursu:
- zachowanie tradycji wykonywania jajek i pisanek wielkanocnych
- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci, młodzieży oraz dorosłych
- kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami Wielkiej Nocy
- popularyzacja twórczości uczniów i efektów pracy nauczycieli i instruktorów
- integracja osób niepełnosprawnych

Warunki uczestnictwa:
Przedmiotem Konkursu są przestrzenne, duże JAJKA WIELKANOCNE, wykonane i zdobione różnymi technikami: haftu, techniką mieszaną lub inną, np. naklejanie, malowanie, filcowanie, papieroplastyka ? na bazie jajek plastikowych, styropianowych, akrylowych lub innych. Na Konkurs nie przyjmujemy pisanek wykonanych z jajek naturalnych ? wydmuszek i jaj gotowanych!
Tematyka powinna nawiązywać do Świąt Wielkiej Nocy (symboliki, obrzędów, zwyczajów, wystroju itp.) lub regionu Ziemi Sokołowskiej (przyroda, zabytki itp.). Każdy uczestnik może dostarczyć na Konkurs jedną własnoręcznie wykonaną pracę. Minimalna wysokość pracy ? 15 cm, maksymalna ? 60 cm. Prace powinny być stojące.
Zapraszamy do udziału w Konkursie dzieci, młodzież, osoby dorosłe i osoby niepełnosprawne z placówek kulturalno-oświatowo-wychowawczych, klubów rękodzieła artystycznego, Kół Gospodyń Wiejskich powiatu rzeszowskiego. Z jednej placówki można złożyć maksymalne po 5 prac w każdej z kategorii wiekowych. Do Konkursu można zgłaszać się także indywidualnie.
Do spodu każdej pracy prosimy trwale umocować na ozdobnej nitce, sznureczku, tasiemce ? karteczkę o wymiarach max 4x6 cm (etykietki nie mogą być przyklejone bezpośrednio na jajku!) z opisem zawierającym: imię i nazwisko autora, kategorię wiekową (I, II, III, IV lub V), nazwę szkoły/placówki lub miejsce zamieszkania, imię i nazwisko nauczyciela/instruktora, numer telefonu bądź adres e-mail.

Termin nadsyłania prac:
Prace zabezpieczone przed uszkodzeniem należy dostarczyć do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp. w terminie do 21 marca 2017 roku.

Powołane przez Organizatora Jury oceni prace w pięciu kategoriach: I ? Dzieci od lat 6 i z klas I-III szkół podstawowych, II ? Dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych, III ? Gimnazjaliści, IV ? Młodzież szkół ponadgimnazjalnych i dorośli. V ? Osoby niepełnosprawne (bez względu na wiek).
Kryteria oceny: zgodność z tematem, estetyka wykonania, pomysłowość, estetyka opisu.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 7 kwietnia 2017 roku o godz. 16.30 w sali klubowej MGOKSiR. Wystawa trwać będzie do 28 kwietnia 2017 r.

Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację Regulaminu, a także zgodę na wykorzystanie przez
Organizatora danych osobowych autorów oraz ich prac w celach promocyjnych.
Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatora. Pozostałe prace można będzie
odebrać po zakończeniu wystawy pokonkursowej do końca maja 2017 r. Prace nie odebrane
w terminie nie będą przechowywane.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 17 7729053.
Regulamin Konkursu dostępny na stronie: www.mgoksir-sokolow.pl


Poprawiony: poniedziałek, 03 kwietnia 2017 11:10