Aktualności
Email
Wpisany przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim   

Warsztaty Rzeźbiarskie im. Leszka Walickiego


Glinolepy 2017
Pod patronatem Starosty Rzeszowskiego
REGULAMIN
XVI Powiatowych Warsztatów Rzeźbiarskich
im. Leszka Walickiego

Glina to naturalny surowiec towarzyszący człowiekowi od najdawniejszych czasów. Powstawały z niej budowle, przedmioty codziennego użytku oraz dzieła artystyczne. Również w dłoniach uczestników Warsztatów „Glinolepy 2017” glina może przybrać niezwykłą, interesującą i artystyczną formę…

Organizatorem Warsztatów jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. przy współpracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp.

Do wzięcia udziału w Warsztatach zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 10 do 16 lat wybranych przez nauczyciela/instruktora zajęć plastycznych.

Ilość uczestników jest ograniczona – maksymalnie 3 z każdej placówki + 1 opiekun. Decyduje kolejność zgłoszeń. Podstawowe materiały i narzędzia zapewnia Organizator. Prosimy zabrać ze sobą odzież ochronną zabezpieczającą przed zabrudzeniem ubrania, drewniane wałki oraz małe nożyki.

XVI Powiatowe Warsztaty Rzeźbiarskie „Glinolepy 2017” odbędą się 23 września 2017 roku (sobota) w MGOKSiR w Sokołowie Młp.

Temat prac rzeźbiarskich:

„INSPIRACJE NATURĄ” – Dekoracyjna patera na owoce

Program: zbiórka w MGOKSiR – godz. 10.00; posiłek – godz. 13.00; planowane zakończenie Warsztatów – godz. 15.00. Chętni przyjeżdżają wraz z opiekunami do MGOKSiR w Sokołowie Młp. na koszt własny lub instytucji delegującej. Zgłoszenia należy kierować pod adres: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp. w terminie do 18 września br. na załączonej Karcie Zgłoszenia – pocztą, faksem lub telefonicznie. Tel/Fax – 17 7729053.

Wzięcie udziału w Warsztatach oznacza akceptację Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika na potrzeby przeprowadzenia „GLINOLEPÓW 2017” oraz nieodpłatne przekazanie praw autorskich w zakresie wykorzystania i publikacji pracy konkursowej w materiałach promocyjnych Organizatorów Warsztatów.

Do pobrania: