Aktualności
Wpisany przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim   
wtorek, 11 września 2018 11:52

„Od przedszkola do seniora – projekt łączący pokolenia”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2018 realizuje projekt pt. „Od przedszkola do seniora – projekt łączący pokolenia”.
Działania zawarte w projekcie realizowane będą przy współpracy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim oraz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.
Celem projektu jest prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców, w szczególności do dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym oraz do seniorów dotkniętych bądź zagrożonych różnymi formami przemocy (fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, zaniedbaniem).
W projekcie zaplanowano m.in. spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin w tym: policjantem, psychologiem, prawnikiem, pracownikiem OPS, specjalistą ds. osób niepełnosprawnych, warsztaty z elementami arteterapii dla seniorów i dzieci oraz happening będący podsumowaniem projektu.

Pierwsze spotkanie z cyklu działań skierowanych do seniorów odbędzie się w najbliższy czwartek tj. 13.09.2018 r. o godz. 16:00 w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim ul. Rzeszowska 31.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału.
Więcej informacji na temat realizacji projektu można uzyskać:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno telefon: 518 736 839