Igłą malowane, 20 maja - 10 czerwca 2011

Wystawa prezentuje dorobek artystyczny czterech członkiń Klubu Plastyka Amatora, działającego od stycznia 2009 roku przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Danuta Olszowy, Helena Woźniak, Ewa Błazik i Zofia Walicka prezentują obrazy wykonane techniką haftu krzyżykowego na kanwie, inspirowane naturą, twórczością znanych artystów malarzy, o tematyce religijnej. Ich prace to małe arcydzieła haftu krzyżykowego, często realizowane według własnych projektów.

Klub Plastyka Amatora
Wystawa Klubu Plastyka Amatora - 10.10.2009 r.