Oferta Rowes

PlakatROWES2020A2v2subI-002Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza organizacje pozarządowe i liderów lokalnych społeczności do współpracy w projekcie „ROWES -wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I".  

Dzięki tej współpracy mamy szansę na pobudzenie aktywności osób, grup i instytucji publicznych jak również ożywienie całej społeczności lokalnej. Udział w projekcie jest bezpłatny.  

Projekt jest skierowany do:  
• osób fizycznych;  
• podmiotów ekonomii społecznej;  
• przedsiębiorstw społecznych;  
• instytucji rynku pracy i integracji społecznej;  
• jednostek samorządu terytorialnego.