Cyfrowe GOKi

MGOKSiR jest uczestnikiem projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie rzeszowskim” realizowanego ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa: III. „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

 Jego celem jest poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych u pracowników gminnych samorządowych jednostek kultury oraz wśród dzieci i młodzieży, a docelowo wzrost aktywności cyfrowej społeczności lokalnej w gminach objętych projektem.
Zakończony został pierwszy etap realizacji zadania - szkolenie pracowników w zakresie kompetencji cyfrowych. Szkolenie obejmowało dwa moduły: bezpieczeństwo w sieci i dziennikarstwo online, przygotowujące uczestników do profesjonalnej realizacji zadań twórców zasobów informacyjnych publikowanych w Internecie. Na tym etapie MGOKSiR został wyposażony w 5 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości 17 278,58 złotych oraz materiały dydaktyczne. Pracownikiem MGOKSiR biorącym udział w szkoleniu i odpowiadającym za realizację założeń projektu w naszej gminie jest instruktorka Adrianna Szot-Warzocha.
Jesteśmy w trakcie realizacji II etapu zadania - szkoleń dla dzieci i młodzieży. We współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 im. bł. Bronisława Markiewicza w Trzebosi zrekrutowano grupę młodzieży klas IV i V która uczestniczy w cyklu 30 godzin bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez profesjonalnego trenera przy współudziale przeszkolonego pracownika MGOKSiR w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych (obejmują m.in. pracę w programie graficznym, poznanie środowiska Google, zakładanie i prowadzenie bloga i kanału Youtube oraz bezpieczeństwa w sieci). Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i obowiązujące obostrzenia zajęcia odbywać się będą w formule hybrydowej, aktualnie realizowane są online, ale mamy nadzieję na jak najszybsze przejście do spotkań stacjonarnych. O postępach w realizacji projektu będziemy informować na bieżąco.
 
LOGO

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

© Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.