Wywieś flagę na majówkę

Tzw. majówka kojarzy się z przyjemnie spędzonym wolnym czasie. A warto przypomnieć,  że ponad to 1,2,3 maja mają swoje znaczenie.

1 maja – obchodzimy święto Pracy. Rodowód tego święta sięga roku 1886 kiedy to protest robotników w Chicago został krwawo stłumiony oraz walki o ośmiogodzinny dzień pracy w godziwych warunkach.  W Polsce Święto Pracy jest dniem wolnym ustanowionym „W hołdzie wszystkim tym, którzy swoją pracą tworzyli wielkość Naszej Ojczyzny, wspierali jej rozwój i budowali przyszłość dla następnych pokoleń, dla podkreślenia wartości pracy ludzkiej - rozumianej jako moralny obowiązek człowieka, ale też jako doskonalenie świata nas otaczającego - dokonującej się poprzez wszechstronny rozwój osoby ludzkiej, w trosce o zachowanie godności pracy ludzkiej i wiążącej się z tym wolności i mądrości”. W Kościele 1 maja jest świętem Józefa Robotnika, patrona ludzi pracujących.

2 maja – obchodzimy Dzień Flagi Narodowej. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy, choć wiele osób przedłuża sobie weekend biorąc dzień wolny. Rolą tego dnia jest popularyzowanie barw narodowych oraz postaw patriotycznych. Również 2 maja obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą, który nawiązuje do wielowiekowego przywiązania do Ojczyzny Polaków mieszkających za granicą oraz ich wkładu w odzyskanie przez nasz kraj niepodległości.

3 maja – obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja. Jest to święto państwowe wolne od pracy. Upamiętnia uchwaleni ustawy zasadniczej z 3 maja 1791 r. Konstytucja 3 maja była jedną z pierwszych nowożytnych ustaw zasadniczych świata. Stała się fundamentem polskiej państwowości, a rocznice jej uchwalenia były okazją do okazywania postaw patriotycznych. Nawet w czasach zaborów, czy też okupacji ziem polskich w czasie II wojny światowej święto Konstytucji 3 maja celebrowano w konspiracji, pod groźbą utraty wolności a nawet życia. W czasie II RP Święto Konstytucji 3 maja było uroczyście obchodzone. Znaczenie święta marginalizowały, zaś władze PRL nie dając możliwości jego świętowania. Jednak od 1990 r. radosny dzień świętowania powrócił jako oficjalne Święto Narodowe 3 Maja z dniem wolnym od pracy. W Kościele w dniu 3 maja obchodzone jest Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.