AKTUALNOŚCI

Pomagamy razem !

Pomagamy razem !

I Ty możesz uratować czyjeś życie. Zostań Honorowym Dawcą Krwi! Już 15 maja br. na parkingu Krytej Pływalni w Sokołowie Młp. pojawi się mobilny punkt krwiodawstwa. Dodatkowo  dla wszystkich honorowych dawców krwi odbędzie się akcja towarzysząca:

- Prezentacja Motocyklistów Klubu "Ronin Riders" oraz Sokołowskiej grupy motocyklowej "Wędrowne Sokoły"

- Pokaz sprzętu strażackiego

- Punkt promocyjno-informacyjny Wojskowej Komendy Uzupełnień

Wywieś flagę na majówkę

Wywieś flagę na majówkę

Tzw. majówka kojarzy się z przyjemnie spędzonym wolnym czasie. A warto przypomnieć,  że ponad to 1,2,3 maja mają swoje znaczenie.

1 maja – obchodzimy święto Pracy. Rodowód tego święta sięga roku 1886 kiedy to protest robotników w Chicago został krwawo stłumiony oraz walki o ośmiogodzinny dzień pracy w godziwych warunkach.  W Polsce Święto Pracy jest dniem wolnym ustanowionym „W hołdzie wszystkim tym, którzy swoją pracą tworzyli wielkość Naszej Ojczyzny, wspierali jej rozwój i budowali przyszłość dla następnych pokoleń, dla podkreślenia wartości pracy ludzkiej - rozumianej jako moralny obowiązek człowieka, ale też jako doskonalenie świata nas otaczającego - dokonującej się poprzez wszechstronny rozwój osoby ludzkiej, w trosce o zachowanie godności pracy ludzkiej i wiążącej się z tym wolności i mądrości”. W Kościele 1 maja jest świętem Józefa Robotnika, patrona ludzi pracujących.

2 maja – obchodzimy Dzień Flagi Narodowej. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy, choć wiele osób przedłuża sobie weekend biorąc dzień wolny. Rolą tego dnia jest popularyzowanie barw narodowych oraz postaw patriotycznych. Również 2 maja obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą, który nawiązuje do wielowiekowego przywiązania do Ojczyzny Polaków mieszkających za granicą oraz ich wkładu w odzyskanie przez nasz kraj niepodległości.

3 maja – obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja. Jest to święto państwowe wolne od pracy. Upamiętnia uchwaleni ustawy zasadniczej z 3 maja 1791 r. Konstytucja 3 maja była jedną z pierwszych nowożytnych ustaw zasadniczych świata. Stała się fundamentem polskiej państwowości, a rocznice jej uchwalenia były okazją do okazywania postaw patriotycznych. Nawet w czasach zaborów, czy też okupacji ziem polskich w czasie II wojny światowej święto Konstytucji 3 maja celebrowano w konspiracji, pod groźbą utraty wolności a nawet życia. W czasie II RP Święto Konstytucji 3 maja było uroczyście obchodzone. Znaczenie święta marginalizowały, zaś władze PRL nie dając możliwości jego świętowania. Jednak od 1990 r. radosny dzień świętowania powrócił jako oficjalne Święto Narodowe 3 Maja z dniem wolnym od pracy. W Kościele w dniu 3 maja obchodzone jest Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.         

Spisz się przez Internet i graj o nagrody w loterii!

Spisz się przez Internet i graj o nagrody w loterii!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

Nie czekaj do ostatniej chwili! Spisz się przez Internet i weź udział w loterii.

  • Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej dla siebie chwili
  • Pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału w loterii
  • Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl.

Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od 22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r.

Pamiętaj, że tylko spisanie się przez Internet daje możliwość wzięcia udziału w loterii!

Do wygrania są karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł oraz samochody osobowe.

Losowania odbędą się w terminach:

  • 07.05 2021 r.
  • 21.05.2021 r.
  • 08.06.2021 r.
  • 18.06.2021 r.
  • 02.07.2021 r.
  • 09.07.2021 r.
  • 14.07.2021 r. – Finałowe losowanie samochodów

W finałowym losowaniu wezmą udział wszyscy, którzy dokonają zgłoszenia do loterii - nawet te osoby, które wygrały już wcześniej nagrody.

Zwiększ szansę na wygraną!

Im wcześniej spiszesz się przez Internet i zgłosisz do loterii, tym masz więcej szans na wygraną - będziesz uczestniczyć w większej liczbie losowań!

Regulamin i szczegóły dotyczące loterii dostępne są na loteria.spis.gov.pl.

Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wejdź na spis.gov.pl, spisz się i daj sobie szanse na wygraną!

 Cyfrowe GOKi

Cyfrowe GOKi

MGOKSiR jest uczestnikiem projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie rzeszowskim” realizowanego ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa: III. „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

 Jego celem jest poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych u pracowników gminnych samorządowych jednostek kultury oraz wśród dzieci i młodzieży, a docelowo wzrost aktywności cyfrowej społeczności lokalnej w gminach objętych projektem.
Zakończony został pierwszy etap realizacji zadania - szkolenie pracowników w zakresie kompetencji cyfrowych. Szkolenie obejmowało dwa moduły: bezpieczeństwo w sieci i dziennikarstwo online, przygotowujące uczestników do profesjonalnej realizacji zadań twórców zasobów informacyjnych publikowanych w Internecie. Na tym etapie MGOKSiR został wyposażony w 5 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości 17 278,58 złotych oraz materiały dydaktyczne. Pracownikiem MGOKSiR biorącym udział w szkoleniu i odpowiadającym za realizację założeń projektu w naszej gminie jest instruktorka Adrianna Szot-Warzocha.
Jesteśmy w trakcie realizacji II etapu zadania - szkoleń dla dzieci i młodzieży. We współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 im. bł. Bronisława Markiewicza w Trzebosi zrekrutowano grupę młodzieży klas IV i V która uczestniczy w cyklu 30 godzin bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez profesjonalnego trenera przy współudziale przeszkolonego pracownika MGOKSiR w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych (obejmują m.in. pracę w programie graficznym, poznanie środowiska Google, zakładanie i prowadzenie bloga i kanału Youtube oraz bezpieczeństwa w sieci). Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i obowiązujące obostrzenia zajęcia odbywać się będą w formule hybrydowej, aktualnie realizowane są online, ale mamy nadzieję na jak najszybsze przejście do spotkań stacjonarnych. O postępach w realizacji projektu będziemy informować na bieżąco.
Zajęcia, świetlice MGOKSiR zawieszone

Zajęcia, świetlice MGOKSiR zawieszone

Od 20.03 do 18.04.2021 r. w związku sytuacją epidemiologiczną w kraju wszystkie zajęcia w MGOKSiR oraz świetlice zostają zawieszone.

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

© Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.