Deklaracja dostępności mgoksir-sokolow.pl

Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim

MGOKSiR w Sokołowie Młp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej mgoksir-sokolow.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mgoksir-sokolow.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2008-01-10
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W MGOKSiR w Sokołowie Młp. dla strony mgoksir-sokolow.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

Strona internetowa mgoksir-sokolow.pl spełnia wymagania w 89.81%.

- Brak udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: powiększanie czcionki, podświetlanie linków
ustawienie wysokiego kontrastu,

- użycie altu na elementach graficznych (33 poprawne, 7 do poprawy)

- formularze bez przycisków przesyłania (1-1)

- użyj kontrolek formularza HTML i łącza (98-9)

- Atrybut tytułu do identyfikacji kontrolek (0-1)

Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi do końca września br.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Szymon Bełz, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 7729 053.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

W przypadku gdy Klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. powinien w pierwszej kolejności skontaktować się

z telefonicznie pod numerem – 17 7729 053 tel.kom. 574 771 976 lub mailowo – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp., ul.Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od Domu Handlowego oraz wejście od ul.Kazimierza Wielkiego od parkingu. Do jednego z wejść prowadzą schody. Przy wejściu od Domu Handlowego znajduje się podjazd dla wózków.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i sala widowiskowa. Do części biurowej oraz sali klubowej prowadzą schody.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W MGOKSiR nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

2.Budynek MGOKSiR przy ul. Rzeszowskiej 29 w Sokołowie Młp.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul.Rzeszowskiej oraz wejście od parkingu. Do dwóch wejść prowadzą schody. Przy wejściu od ul.Rzeszowskiej znajduje się podjazd dla wózków.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome

i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części na piętrze prowadzą schody.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku MGOKSiR nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

3. Świetlice Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd na wózki dla osób niepełnosprawnych znajduje się w Świetlicy Wiejskiej - Wólka Niedźwiedzka 264, Świetlicy Wiejskiej - Wólka Sokołowska 109,  Świetlicy Wiejskiej przy ZS w Trzebusce 196.

Wykaz pozostałych świetlic, obiektów MGOKSiR:

-  Świetlica Wiejska Markowizna 34

-  Świetlica Wiejska Trzeboś Mościny 16

-  Świetlica Wiejska przy ZS w Górnie, ul. Centralna 14

-  Wiejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Górnie, ul. Sportowa 1

-  Wiejski Ośrodek Kultury w Górnie, ul. Centralna 64

-  Świetlica Wiejska Kąty Trzebuskie 625

-  „Orlik 2012” w Sokołowie Młp., ul. Sportowa 6

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.