IX Bieg Sokoła - NOWA TRASA !

IX Bieg Sokoła, Pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, MIEJSCE: Sokołów Małopolski, DATA: 24-6-2017 (sobota)

 

Ultimasport - lista zawodników

OPŁATY STARTOWE:

Wpisowe dla uczestników Biegu na 5 km oraz Biegu Głównego:
- wynosi 15 zł-5 km oraz 20 zł-Bieg Główny
(do dnia 20 czerwca br. po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów
-24 czerwca br.)
 - W dniu biegu wpisowe wynosi 20 zł - 5 km oraz 25 zł
- Bieg Główny płatne w biurze zawodów.
- Z opłaty wpisowego zwolnieni są uczestnicy Biegu z Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Do pobrania: Regulamin - oświadczenie dla osoby pełnoletniej - oświadczenie dla osoby niepełnoletniej

REGULAMIN IX BIEGU SOKOŁA
Pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski
I. CEL
•    Popularyzacja biegu jako formy rekreacji ruchowej.
•    Propagowanie zdrowego stylu życia.
•    Promocja miasta Sokołów Małopolski i okolic.

II. ORGANIZATORZY
•    Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.
•    Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Sokołów Młp.
•    Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Warszawa
•    Podkarpackie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Rzeszów
•    Zespół Szkół im. Jana Pawła II Sokołów Młp.
•    Grupa Biegowa „na Zdrowie” Sokołów Młp.
•    Miejsko-Gminna Ochotnicza Straż Pożarna Sokołów Młp.
•    Komisariat Policji Sokołów Młp.

III. TERMIN I MIEJSCE
24.06.2017 r. (sobota) godz. 9:30 Sokołów Młp. Bieg na 1,5 km,
godz. 10.00 Bieg Główny oraz Bieg na 5 km (start wspólny).
Start i meta Rynek 1 (obok Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.)
Zgłoszenia od godz. 7.30 do godziny 9.00 w dniu startu.

IV. TRASA

Program zawodów:
1.  Bieg 1,5 km - do 13 lat kategoria dziewcząt i chłopców
2.  Bieg 5 km (nawierzchnia asfaltowa).
3.  Bieg Główny 12 km (nawierzchnia asfaltowa, drogi i ścieżki leśne).
4.  Uroczyste zakończenie.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
W Biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:
1.  Przedstawią zaświadczenie lekarskie pozwalające
na uczestnictwo w Biegu lub podpiszą oświadczenie o starcie
na własną odpowiedzialność.
2.  Dokonają terminowego zgłoszenia.
3.  Mają ukończone 18 lat (do 18 lat za pisemną zgodą rodziców).

VI. KATEGORIE WIEKOWE

Dotyczy Biegu Głównego
Mężczyźni
kat. A 13 lat i młodsi (2004<)
kat. B 14 - 19 lat (2003-1998)
kat. C 20 - 29 lat (1997-1988)
kat. D 30 - 39 lat (1987-1978)
kat. E 40 - 49 lat (1977-1968)
kat. F 50 - 59 lat (1967-1958)
kat. G 60 - 69 lat (1957-1948)
kat. H 70 lat i starsi (1947>)

Kobiety
kat. I 13 lat i młodsi (2004<)
kat. J 14 - 19 lat (2003-1998)
kat. K 20 - 29 lat (1997-1988)
kat. L 30 - 39 lat (1987-1978)
kat. M 40 - 49 lat (1977-1968)
kat. N 50 - 59 lat (1967-1958)
kat. O 60 - 69 lat (1957-1948)
kat. P 70 lat i starsi (1947>)
Bieg na 5 km bez podziału na grupy wiekowe

VII. NAGRODY
1.  Zawodnicy w poszczególnych kategoriach Biegu Głównego otrzymują za miejsca I-III okolicznościowe statuetki wraz z grawerką.
2.  Zawodnicy w klasyfikacji generalnej Biegu Głównego, Biegu na 1,5 km oraz 5 km za zajęcie miejsca od I-III otrzymują okolicznościowe puchary z grawerką.
3.  Zawodnicy, którzy w Biegu Głównym zajmą trzy pierwsze miejsca nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
4.  Organizatorzy zapewniają pamiątkowe medale, koszulki, długopisy i torby z nadrukami dla uczestników Biegu.

VIII. SPRAWY OGÓLNE
1.  Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2.  Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną, gorący posiłek, wodę mineralną dla uczestników Biegu.
3.  Organizatorzy zastrzegają sobie podanie oficjalnej klasyfikacji końcowej po 60 min od ukończenia Biegu przez ostatniego zawodnika.
4.   Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów Biegu.
5.   Regulamin Biegu oraz komunikat końcowy będą dostępne na stronach:
www.maratonypolskie.pl, www.eurocalendar.info, www.mgoksir-sokolow.pl, www.sokolow-mlp.pl.
6.  Wyniki Biegu będą podane przez ULTIMASPORT.PL-elektroniczny sportowy pomiar czasu na zawodach sportowych, tel. kom. Tomasz Zając 691-601-151

IX. ZGŁOSZENIA

1.  Na stronach internetowych:, www.maratonypolskie.pl, www.eurocalendar.info, www.mgoksir-sokolow.pl, www.sokolow-mlp.pl.
2. W sekretariacie zawodów w dniu startu w godz. 7.30-9.00
3. Wpisowe dla uczestników Biegu na 5 km oraz Biegu Głównego:
- wynosi 15 zł-5 km oraz 20 zł-Bieg Główny (do dnia 20 czerwca
br. po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze
Zawodów-24 czerwca br. )
- W dniu biegu wpisowe wynosi 20 zł - 5 km
oraz 25 zł - Bieg Główny płatne w biurze zawodów.   
- Z opłaty wpisowego zwolnieni są uczestnicy Biegu z Gminy
i Miasta Sokołów Młp.
4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
5. ILOŚĆ ZAWODNIKÓW BIEGU OGRANICZONA !
- 12 km - 250 osób
- 5 km - 150 osób

Opłatę startową należy uiścić na:
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp.
Nr konta 20 9182 0006 0000 0404 2000 0010

Z dopiskiem Bieg Sokoła-imię i nazwisko zawodnika oraz miejscowość.
Brak opłaty do 20 czerwca br. jest równoznaczny z anulowaniem zgłoszenia.

 bieg-sokola-2017-plakat

© 2023 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. - Bieg Sokoła