KONKURS PLASTYCZNY "ZIEMIA-NASZ DOM"

Odbiór nagród od 20 maja br.

Odbiór nagród od 20 maja br.

Uwaga! Laureaci 20. Jubileuszowego Powiatowego Konkursu Twórczości Plastycznej dzieci i młodzieży "ZIEMIA - NASZ DOM" ! od 20 maja 2021 roku można odbierać dyplomy i nagrody rzeczowe przyznane przez Jury Konkursu.

Odbiór osobisty  w godzinach od 8.00-15.00 w MGOKSiR w Sokołowie Młp. Zapraszamy!

Wystawa pokonkursowa on-line

Wystawa pokonkursowa on-line

Prace Nagrodzone i wyróżnione w 20. Jubileuszowym Powiatowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Ziemia-Nasz Dom" pt. Jubileuszowy plakat Konkursu "Ziemia-Nasz Dom".

Protokół konkursowy - Ziemia-Nasz Dom

Protokół konkursowy - Ziemia-Nasz Dom

28 kwietnia 2021 roku Jury w składzie: Henryka Boho, dr Bartosz Walicki i Helena Wożniak, oceniło prace nadesłane na 20.Powiatowy Konkurs Plastyczny "Ziemia-Nasz Dom".

20. Jubileuszowy Powiatowy Konkurs Twórczości Plastycznej dzieci i młodzieży "ZIEMIA - NASZ DOM"

DSC1718

Organizatorem konkursu jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim

Cele:

- Rozbudzanie i pogłębianie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwianie ich na piękno przyrody oraz budzenie szacunku do przyrody.

- Stworzenie uczestnikom Konkursu możliwości swobodnej wypowiedzi artystycznej.

- Wymiana artystycznych doświadczeń.

- Uczczenie 20-lecia Konkursu „Ziemia – Nasz Dom”.

Temat: Jubileuszowy Plakat Konkursu "Ziemia - Nasz Dom"

Wiek uczestników: 6 - 19 lat

Format prac: A-2

Technika: dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, collage, techniki mieszane)

Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: I kat. – 6-9 lat, II kat. – 10-12 lat, III kat. – 13-15 lat, IV kat. – 16-19 lat.

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

Termin nadsyłania prac upływa 16 kwietnia 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Adres:

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski.

Do każdej pracy na odwrocie prosimy przykleić wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia.

Prosimy nie rolować prac! Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę. Decyzja Jury jest niepodważalna.

Wyniki Konkursu oraz termin i sposób wręczania nagród będą ogłoszone na stronie internetowej MGOKSiR

Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu, a także zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu i opiekuna w celach organizacyjnych i promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 17 77 29 053.

 

 

 

 

XX JUBILEUSZOWY POWIATOWY KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY "ZIEMIA - NASZ DOM" - KONKURS ODWOŁANY!

grafikaKONKURS ODWOŁANY ! - Organizatorem konkursu jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim
Celem konkursu jest Kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników konkursu w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.
Rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży. Stwarzanie możliwości swobodnej wypowiedzi artystycznej na tematy ekologiczne i ochrony środowiska.
Wymiana doświadczeń.

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

© Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.