REGULAMIN  VII Plener Malarski „Sokołów Małopolski 2019”, SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI – z 450-letnią historią w tle…

Pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. – ANDRZEJA OŻOGA

# Tytuł Wersja Opis Rozmiar Odsłon Pobierz
Karta zgłoszenia (doc) 32.77 kb 143 Pobierz
Karta zgłoszenia (pdf) 196.98 kb 314 Pobierz
Otwórz
Regulamin 2019 296.60 kb 322 Pobierz
Otwórz

Organizatorzy pleneru:

- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp., Urząd Gminy i Miasta Sokołów Młp.

- Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej

Cele pleneru:

- pokazanie piękna, architektury oraz codziennego życia miasta Sokołowa Małopolskiego

- stworzenie możliwości kontaktu mieszkańców gminy i miasta ze sztuką i jej twórcami

- promocja Miasta Sokołów Małopolski w ramach obchodów 450. rocznicy lokacji miasta

- integracja środowisk artystycznych i twórczych

- nawiązanie kontaktu między artystami

Uczestnicy i warunki uczestnictwa:

Plener adresowany jest do artystów plastyków, pedagogów plastyki oraz twórców nieprofesjonalnych.

Maksymalna ilość uczestników – 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem udziału w plenerze jest uiszczenie akredytacji w wysokości 100 zł od osoby (członkowie KTS „ART-dekor” zwolnieni są z opłaty) na konto MGOKSiR: Bank Spółdzielczy w Sokołowie Młp. nr 20 9182 0006 0000 0404 2000 0010 z dopiskiem: Plener Malarski „SOKOŁÓW 2019”. Kserokopię dowodu wpłaty należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia.

Każdy uczestnik, który wypełni i podpisze kartę zgłoszenia, zobowiązany jest do czynnego udziału w plenerze.

Uczestnicy pleneru otrzymają podstawowe materiały plastyczne, zakwaterowanie i wyżywienie. Wykonają minimum jeden obraz w wybranej technice malarskiej. Obraz ten pozostanie własnością Organizatorów po wystawie poplenerowej.

Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom ubezpieczenie NNW.

Materiały plastyczne (dla 1 uczestnika) dostarczone przez Organizatorów:

- Blejtramy – 2 szt. 60x70cm

- Farby (akrylowe lub olejne do wyboru) – 1 komplet.

W pozostałe materiały i narzędzia uczestnicy zaopatrują się we własnym zakresie.

Podsumowaniem pleneru będzie wernisaż i wystawa poplenerowa. O terminie wernisażu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mail oraz na stronie internetowej MGOKSiR

Termin i miejsce pleneru:

22-24 sierpnia 2019 roku na terenie miasta Sokołów Małopolski.

Rozpoczęcie pleneru: 22 sierpnia, godz. 9.00 w budynku MGOKSiR w Sokołowie Młp.

Baza noclegowo-żywieniowa: Zajazd „Sokół” w Nienadówce.

Zakończenie pleneru: 24 sierpnia, godz. 15.00 (obiad w restauracji „Sokół”).

Termin składania prac plenerowych: 16 września 2019. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić imię i nazwisko autora, technikę, tytuł. Prosimy także o określenie malowanego miejsca.

Kierownictwo pleneru oraz siedziba:

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Lubelska 5

36-050 Sokołów Młp., tel. 17 77 29 053

Komisarz artystyczny pleneru i wystawy: Andrzej Korzec, tel. 698 626 154

Główny koordynator: dyrektor MGOKSiR Agata Dec, tel. 792 265 220

Komisarz organizacyjny: instruktor Henryka Boho, tel. 666 845 444

Wypełnione i podpisane Karty Zgłoszenia (dostępne na stronie internetowej MGOKSiR: www.mgoksir-sokolow.pl prosimy dostarczyć w terminie do 29 lipca 2019 roku:

- osobiście: w biurze MGOKSiR

- pocztą: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp.

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- faksem: 17 77 29 053