Spotkania tematyczne - garncarstwo organizowane w ramach realizacji projektu współpracy pn. EKOLOGIA, REKREACJA, PROMOCJA, ZDROWIE. Rozwijanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych poprzez utworzenie szlaków turystycznych, wymianę doświadczeń oraz promocję produktów lokalnych obszarów partnerskich LGD.

4 listopada 2022 r. o godz. 16.00 w budynku MGOKSiR w Sokołowie Młp. przy ul.Rzeszowskiej 29

- WYSTAWA PRAC

- POKAZ GARNCARSTWA

- UMOŻLIWIENIE PRACY NA KOLE UCZESTNIKOM SPOTKANIA

- DROBNE UPOMINKI DLA ODWIEDZAJĄCYCH

WSTĘP WOLNY

plakat-garncarzlistopad2022m