Regulamin Międzypowiatowego Przeglądu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej - „Historia Polski nutami pisana” pod patronatem Starosty Rzeszowskiego w dniu 18.11.2021 r. w sali widowiskowej MGOKSiR w Sokołowie Młp.

# Tytuł Wersja Opis Rozmiar Odsłon Pobierz
Lista uczestników 443.65 kb 259 Pobierz
Otwórz
Karta zgłoszenia 299.20 kb 164 Pobierz
Otwórz
Regulamin 230.18 kb 156 Pobierz
Otwórz

I Organizator:

Organizatorem Międzygminnego przeglądu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej „Historia Polski nutami pisana” jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim.

II Cel:

 1. Propagowanie pieśni żołnierskiej i patriotycznej w środowisku.
 2. Zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, pieśnią, religią, tradycją i obyczajami
 3. Wyłonienie uzdolnionych wokalnie dzieci oraz młodzieży.
 4. Propagowanie kultury muzycznej oraz walorów artystycznych.

III Uczestnicy konkursu:

 1. Uczniowie przedszkola, szkół podstawowych, i szkół średnich, uczestnicy zajęć pozaszkolnych prowadzonych przez instytucje kulturalne, placówki kształcenia pozaszkolnego i ogniska artystyczne.
 2. Soliści oraz zespoły muzyczne z powiatu rzeszowskiego, kolbuszowskiego i łańcuckiego

w V kategoriach:

- KATEGORIA I :  dzieci w wieku przedszkolnym,

- KATEGORIA II:  dzieci z klas I-III,

- KATEGORIA III: dzieci i młodzież z klas IV-VIII

- KATEGORIA IV: szkoła średnia,

- KATEGORIA V: zespoły muzyczne.

IV Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział soliści oraz zespoły muzyczne z powiatu  rzeszowskiego, kolbuszowskiego i łańcuckiego.
 2. Uczestnicy przygotowują jedną pieśń patriotyczną, wojskową lub żołnierską.
 3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 6 min., w innym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania występu.
 4. Uczestnicy swoje utwory wykonują z przygotowanym akompaniamentem bądź podkładem muzycznym wcześniej wysłanym lub dostarczonym do Organizatora.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz podpisanego imieniem i nazwiskiem uczestnika podkładu muzycznego do 15.11.2021r. osobiście do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie http://www.mgoksir-sokolow.pl

V Terminy:

 1. Zgłoszenia i podkłady muzyczne należy wysłać do 15.11.2021r.
 2. Termin konkursu: 18.11.2021r.
 3. Miejsce konkursu: sala widowiskowa Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
 4. Godzina rozpoczęcia konkursu: 9:00
 5. Liczba zgłoszeń na konkurs jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy na bieżąco będą informowani o statusie swojego zgłoszenia.

VI Jury i kryteria oceny:

 1. Powołane przez Organizatora Jury będzie oceniać:

- dobór repertuaru,

- poziom artystyczny,

- interpretację,

- ogólny wyraz artystyczny.

 1. Za zajęcie miejsc od I do III oraz wyróżnień w każdej kategorii przewidziane są nagrody.
 2. Decyzje Jury są ostateczne.

VII Organizacja:

 1. W dniu Konkursu każdy uczestnik ma obowiązek, zgłosić się do Organizatora w celu potwierdzenia przybycia.
 2. Organizator zapewnia obsługę techniczną.
 3. Osoby biorące udział w konkursie przyjeżdżają na własny koszt.
 4. W trakcie Konkursu Wokalnego uczestnicy przebywają pod opieką rodziców bądź opiekunów.
 5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest świadomy zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 i wobec potencjalnego zagrożenia nie wnosi przeciwko Organizatorowi żadnych roszczeń. Oświadcza również, że jego stan zdrowia pozwala na udział w Konkursie.
 6. Na terenie budynku MGOKSiR obowiązuje nakaz noszenia maseczek.
 7. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 9. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednocześnie z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu, zgody do przetwarzania danych osobowych w celu promocji Organizatora oraz zgody na wykorzystywanie wizerunku  uczestników konkursu do celów promocyjnych Organizatora.