Regulamin IV Międzypowiatowego Przeglądu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej„Historia Polski nutami pisana” pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego.

# Tytuł Wersja Opis Rozmiar Odsłon Pobierz
Kolejność uczestników 286.24 kb 98 Pobierz
Otwórz
Regulamin 229.90 kb 110 Pobierz
Otwórz
Karta zgłoszeniowa 299.71 kb 127 Pobierz
Otwórz

I. Organizator:

Organizatorem Międzypowiatowego Przeglądu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej „Historia Polski nutami pisana” jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim.

II. Cel:

1. Propagowanie pieśni żołnierskiej i patriotycznej w środowisku.
2. Zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, pieśnią, religią, tradycją i obyczajami
3. Wyłonienie uzdolnionych wokalnie dzieci oraz młodzieży.
4. Propagowanie kultury muzycznej oraz walorów artystycznych.

III. Uczestnicy konkursu:

1. Uczniowie przedszkola, szkół podstawowych, i szkół średnich, uczestnicy zajęć pozaszkolnych prowadzonych przez instytucje kulturalne, placówki kształcenia pozaszkolnego i ogniska artystyczne.
2. Soliści oraz zespoły muzyczne z powiatu rzeszowskiego, kolbuszowskiego i łańcuckiego
w V kategoriach:

- KATEGORIA I : dzieci w wieku przedszkolnym,
- KATEGORIA II: dzieci z klas I-III,
- KATEGORIA III: dzieci i młodzież z klas IV-VIII
- KATEGORIA IV: szkoła średnia,
- KATEGORIA V: zespoły muzyczne.

IV. Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą wziąć udział soliści oraz zespoły muzyczne z powiatu rzeszowskiego, kolbuszowskiego i łańcuckiego.
2. Uczestnicy przygotowują jedną pieśń patriotyczną, wojskową lub żołnierską.
3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 6 min., w innym wypadku Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania występu.
4. Uczestnicy swoje utwory wykonują z przygotowanym akompaniamentem bądź podkładem muzycznym wcześniej wysłanym lub dostarczonym do Organizatora.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz podpisanego imieniem i nazwiskiem uczestnika podkładu muzycznego do 10.11.2022r. osobiście do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6. Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie http://www.mgoksir-sokolow.pl i na fb.

V. Terminy:

1. Zgłoszenia i podkłady muzyczne należy wysłać do 10.11.2022r.
2. Termin konkursu: 15.11.2022r.
3. Miejsce konkursu: sala widowiskowa Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
4. Godzina rozpoczęcia konkursu: 9:00
5. Liczba zgłoszeń na konkurs jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy na bieżąco będą informowani o statusie swojego zgłoszenia.

VI. Jury i kryteria oceny:

1. Powołane przez Organizatora Jury będzie oceniać:
- dobór repertuaru,
- poziom artystyczny,
- interpretację,
- ogólny wyraz artystyczny.
2. Za zajęcie miejsc od I do III oraz wyróżnień w każdej kategorii przewidziane są nagrody.
3. Decyzje Jury są ostateczne.

VII. Organizacja:

1. W dniu Konkursu każdy uczestnik ma obowiązek, zgłosić się do Organizatora w celu potwierdzenia przybycia.
2. Organizator zapewnia obsługę techniczną.
3. Osoby biorące udział w konkursie przyjeżdżają na własny koszt.
4. W trakcie Konkursu Wokalnego uczestnicy przebywają pod opieką rodziców bądź opiekunów.
5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest świadomy zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 i wobec potencjalnego zagrożenia nie wnosi przeciwko Organizatorowi żadnych roszczeń. Oświadcza również, że jego stan zdrowia pozwala na udział w Konkursie.
6. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
8. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu, zgody do przetwarzania danych osobowych oraz zgody na wykorzystywanie wizerunku uczestników konkursu do celów promocyjnych Organizatora.

 plakat-2022-historia-polski-nutami-pisana