Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić na Konferencję Gospodarczo-Historyczną pt. „Czy Polska obejdzie się bez Pana Boga”

Program konferencji - 25 lipca 2021 r., godz. 11.00  

- Msza Św. w Kościele Parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Młp.
  Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg o godz.11.00
- Przemarsz do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
- Otwarcie konferencji i powitanie gości - Burmistrz Gminy i Miasta
  w Sokołowie Młp. Andrzej Ożóg, Kazimierz Chorzępa o godz. 12.30


Referaty programowe :
- Odtworzenie filmu o Prymasie Tysiąclecia Kardynale Stefanie Wyszyńskim pt.”Tajemnica Tajemnic”
- Tajniki geotermii szansą dla Polski prelegent prof. Ryszard Kozłowski
- Dyskusja
- Świadectwa uczestników wydarzeń lat komunizmu
- Powołanie zespołów problemowych