Zapraszamy do odwiedzenia zabytkowego Kościoła Parafialnego w Wólce Niedźwiedziej, zabytkowy drewniany Kościół w Wólce Niedźwiedzkiej jest udostępniany do zwiedzania wtorek, środa i piątek w godzinach od 8:00 do 18:00.

W roku 2018 była dokonana renowacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Wólce Niedźwiedzkiej. Renowacja zrealizowana była ze środków Unii Europejskiej pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Więcej informacji na stronie: https://wolkaniedzwiedzka.pl/#features

 

zabytkowykosciolwWolceniedwiedzkiej