KONKURS ODWOŁANY! - IX MIĘDZYGMINNY KONKURS PLASTYCZNY dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych "WIELKANOC 2020" Świąteczne dekoracje.

Organizatorem konkursu jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim.

Cele Konkursu jest zachowanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych, rozwijanie kreatywności, pomysłowości i wrażliwości estetycznej, kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami Wielkiej Nocy, propagowanie ekologicznego stylu życia, popularyzacja twórczości uczniów i efektów pracy nauczycieli i instruktorów, integracja osób niepełnosprawnych.

Warunki uczestnictwa:

Zapraszamy do udziału w konkursie dzieci, młodzież, osoby dorosłe i osoby niepełnosprawne z placówek kulturalno-oświatowo-wychowawczych, klubów rękodzieła artystycznego, Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy i Miasta Sokołów Młp. oraz gmin sąsiadujących: Kamień, Nowa Sarzyna, Rakszawa, Czarna, Raniżów, Trzebownisko, Głogów Młp.

Do konkursu można się zgłaszać także indywidualnie.

Przedmiotem konkursu są prace rękodzieła artystycznego – przestrzenne dekoracje wielkanocne, stojące lub wiszące, wykonane własnoręcznie, z użyciem naturalnych materiałów, np. sizal, rafia, gałązki, piórka, susz roślinny, filc, wstążki, nici, włóczki, kordonek, sznurek, wydmuszki jajek (bardzo dobrze wysuszone!), bibuła, krepina itp.

Nie przyjmujemy prac, w których wykorzystane są gotowe elementy dekoracyjne, kupione w sklepie, np. sztuczne kwiaty, koraliki, cekiny i inne plastikowe ozdoby.

Dopuszcza się jedynie styropianowe jajka jako podstawy do wykonania pisanki.

Prace nie mogą być większe niż 25x25x25 cm.

Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną własnoręcznie wykonaną pracę.

Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

Do każdej pracy prosimy trwale umocować na ozdobnej tasiemce lub sznurku – karteczkę o wymiarach 4x6 cm (etykietki nie mogą być przyklejone bezpośrednio na pracy!) z opisem zawierającym: imię i nazwisko oraz wiek autora, kategorię wiekową (I, II, III, IV lub V), nazwę szkoły/placówki lub miejsce zamieszkania, imię i nazwisko nauczyciela/instruktora, numer telefonu.

Termin nadsyłania prac:

Prace zabezpieczone przed uszkodzeniem należy dostarczyć pod adres:

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim

ul. Lubelska 5

36-050 Sokołów Młp.

w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2020 roku.

Powołana przez Organizatora komisja konkursowa oceni prace w pięciu kategoriach wiekowych:

I          7-10 lat

II         11-15 lat

III       16-19 lat

IV        Dorośli 20+

V         Osoby niepełnosprawne (bez względu na wiek)

Kryteria oceny: zgodność z tematem, estetyka wykonania, pomysłowość, estetyka opisu.

Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę.

Decyzja komisji jest niepodważalna.

Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie MGOKSiR: www.mgoksir-sokolow.pl

Prace pozostają własnością uczestników. Można je odebrać po zakończeniu wystawy pokonkursowej do końca kwietnia 2020 r. Prace nieodebrane w terminie przechodzą na własność Organizatora.

Uroczyste rozdanie nagród oraz wręczenie dyplomów i podziękowań nastąpi 8 kwietnia 2020 roku o godz. 11.00 w sali klubowej MGOKSiR. Wystawa trwać będzie w dniach 1 – 24 kwietnia 2020 r.

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu, a także zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i opiekuna w celach organizacyjnych i promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 17 7729053.

pdf

Regulamin

Rozmiar: 317.95 kb
Odsłon : 114
Data dodania: 2020-01-23