Ferie 2022 dla dzieci (od 6-15 lat) w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.,  14-25.02.2022 r.
Blok zajęciowy nr I – w godz. 8.30-11.30, Blok zajęciowy nr II – w godz. 12.00-15.00.

Warunki uczestnictwa-akceptacja regulaminu, wypełnienie oświadczenia, karty uczestnika ilość miejsc ograniczona! decyduje kolejność zgłoszeń (do 30 osób w jednej grupie) zapisy od 7 lutego 2022 r. od godz. 8.00 w biurze MGOKSiR w Sokołowie Młp. Udział jest bezpłatny.