28 kwietnia 2021 roku Jury w składzie: Henryka Boho, dr Bartosz Walicki i Helena Wożniak, oceniło prace nadesłane na 20.Powiatowy Konkurs Plastyczny "Ziemia-Nasz Dom".

 

PROTOKÓŁ

z obrad Komisji Konkursowej 20.Jubileuszowego Powiatowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Ziemia – Nasz Dom”

pod hasłem: „Jubileuszowy plakat Konkursu ZIEMIA – NASZ DOM”

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim

28 kwietnia 2021 roku

Konkurs zorganizował Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim.

Na Konkurs wpłynęły ogółem 64 prace z placówek oświatowo-kulturalnych oraz od osób indywidualnych z terenu Powiatu Rzeszowskiego.

Jury (na równych prawach) w składzie:

Henryka Boho

główny specjalista do spraw plastyki w MGOKSiR, Sokołów Małopolski;

dr Bartosz Walicki

prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej,

kierownik Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Małopolskim;

Helena Woźniak

członkini Klubu Twórców Sztuki „ART-dekor”, Sokołów Małopolski,

zakwalifikowało do Konkursu 52 parce. 12 prac nie spełniało wymogów regulaminowych pod względem formatu prac.

Wśród 52 prac, nie do końca zgodnych z tematem Konkursu – zadaniem uczestników Konkursu było wykonanie plakatu w formacie A-2 upamiętniającego 20. Jubileuszową edycję Konkursu „ZIEMIA – NASZ DOM” – tylko w kilku pracach znalazł się napis 20-lecie Konkursu „Ziemia – Nasz Dom”. Jury postanowiło jednak przyznać nagrody i wyróżnienia kilkunastu pracom, doceniając ich walory artystyczne i ekologiczne.

Jury oceniało prace w trzech kategoriach wiekowych: I kat. – 6-9 lat, II kat. – 10-12 lat, III kat. – 13-15 lat.

I kat. wiekowa 6-9 lat

Nagrody równorzędne

- Jagoda Ciupak lat 7, Zespół Szkół w Trzebusce, op. Jolanta Szczygieł

- Nikodem Matras lat 7, Zespół Szkół w Trzebusce, op. Jolanta Szczygieł

- Milena Niemiec lat 7, Zespół Szkół w Trzebusce, op. Jolanta Szczygieł

- Gabriela Pukajło lat 7, Zespół Szkół w Trzebusce, op. Jolanta Szczygieł

- Andrzej Słonina lat 7, Zespół Szkół w Trzebusce, op. Jolanta Szczygieł

Wyróżnienia

- Matylda Bialic lat 9, Świetlica Szkoły Podstawowej w Tyczynie, op. Monika Skowron

- Rita Foryś lat 7, Świetlica Szkoły Podstawowej w Tyczynie, op. Mariola Koziołkiewicz

II kat. wiekowa 10-12 lat

I Nagroda

- Anna Walicka lat 10, Zespół Szkół w Sokołowie Młp., op. Małgorzata Kwolek

II Nagroda

- Emilia Rabiejewska lat 12, Szkoła Podstawowa w Tyczynie, op. Renata Rzepka

III Nagroda

- Katarzyna Stąpor lat 11, Zespół Szkół w Sokołowie Młp., op. Małgorzata Kwolek

Wyróżnienie

- Mateusz Ożóg lat 11, Zespół Szkół w Sokołowie Młp., op. Małgorzata Kwolek

Wyróżnienia dodatkowe

- Aleksandra Rusin lat 11, Zespół Szkół w Sokołowie Młp., op. Małgorzata Kwolek

- Jakub Ściuk lat 10, Zespół Szkół w Sokołowie Młp., op. Małgorzata Kwolek

- Łukasz Szot lat 12, Zespół Szkół w Sokołowie Młp., op. Małgorzata Kwolek

- Emilia Węglarz lat 11, Zespół Szkół w Sokołowie Młp., op. Małgorzata Kwolek

III kat. wiekowa 13-15 lat

I Nagroda

- Kaja Twardowska lat 15, Budy Głogowskie

II Nagroda

- Julian Piersiak lat 13, Zespół Szkół w Sokołowie Młp., op. Małgorzata Kwolek

III Nagroda

- Wiktoria Stąpor lat 13, Zespół Szkół w Sokołowie Młp., op. Małgorzata Kwolek

Głównym kryterium oceny prac przez Komisję była zgodność z regulaminem Konkursu.

Komisja gratuluje laureatom i ich opiekunom oraz dziękuje pozostałym uczestnikom Konkursu.

Termin, sposób wręczania nagród laureatom oraz informacje o wystawie pokonkursowej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.