REGULAMIN XVI Jesiennego Turnieju Tenisa Stołowego Pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego.

I. CEL:

- Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

- Integracja osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Rzeszowskiego.

II. UCZESTNICY:

- W Turnieju może brać udział każdy, za wyjątkiem zawodników, którzy w bieżącym bądź poprzednim sezonie występowali w rozgrywkach 3. ligi lub wyższej w  tenisie  stołowym  (nie  dotyczy  kategorii  do  13  lat,  tj.  osób urodzonych w 2009 roku i młodszych).

- W Turnieju biorą udział osoby niepełnosprawne mogące grać stojąc.

III. ORGANIZATORZY:

- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

- Zespół Szkół im. J. Pawła II w Sokołowie Młp.

IV. TERMIN I MIEJSCE:

- 20 listopada 2022 r. (niedziela) - weryfikacja i losowanie w godz. 900 – 930, rozpoczęcie o godz. 1000.

- Hala sportowa Zespołu Szkół im. J. Pawła II w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 41.

V. SYSTEM WSPÓŁZAWODNICTWA:

- Zawody przeprowadzone będą w grach indywidualnych wg przepisów Polskiego Związku Tenisa Stołowego, systemem pucharowym lub każdy z każdym. Decyzję dotyczącą wyboru systemu podejmują Organizatorzy przed zawodami.

- Współzawodnictwo rozgrywane będzie w pięciu grupach wiekowych dla dziewcząt i chłopców oraz kobiet i mężczyzn:

  • do 13 lat (urodzeni w 2009 r. i młodsi)
  • od 14 do 16 lat (urodzeni w latach 2006 - 2008 r.)
  • od 17 do 19 lat (urodzeni w latach 2003 - 2005 r.)
  • od 20 do 39 lat (urodzeni w latach 1983 – 2002 r.)
  • od 40 do 55 lat (urodzeni w latach 1967 – 1982 r.)
  • 56 lat i powyżej (urodzeni w roku 1966 i starsi)
  • osoby niepełnosprawne zdolne brać udział w zawodach sportowych bez względu na wiek z widocznym upośledzeniem psychofizycznym.

VI. NAGRODY:

- Dyplomy, puchary i nagrody za zdobycie I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych; za II i III miejsca – nagrody i dyplomy.

VII. SPRAWY RÓŻNE:

1. Koszty organizacji, nagrody, posiłek pokrywają Organizatorzy.

2. Zgłoszenia (wg załączonego druku) prosimy przesłać na adres MGOKSiR lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 9 listopada br.

3. We wszystkich sprawach związanych z organizacją Turnieju prosimy zwracać się do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 5, tel./ fax. 17 7729053 w godz. 7.00-15.00

4. Za ubezpieczenie oraz stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

5. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej : www.mgoksir-sokolow.pl

6. Administratorem danych osobowych jest MGOKSiR z siedzibą w Sokołowie Małopolskim. Dane osobowe

zawodników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celach promocyjnych Turnieju. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119,

 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.), innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z regulaminem Turnieju. Przetwarzanie danych, o których mowa w związku z udziałem w Turnieju obejmuje także publikację imienia i nazwiska zawodnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie materiał z zawodów. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Turnieju. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego zawodnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do zawodnika informacji np: drogą e-mail, sms, list zwykły dot. Turnieju, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z regulaminem Turnieju. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora. Wszystkie informacje dotyczące zawodników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z regulaminem Turnieju. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zawodnikom przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora

ORGANIZATORZY

plakattenisstoowy2022