Regulamin 14. Powiatowego Konkursu Plastycznego Pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego "WITRAŻ BOŻONARODZENIOWY" pod hasłem: „Świąteczna Choinka” Organizator konkursu jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim.

Warunki uczestnictwa

- Przedmiotem konkursu są prace plastyczne wykonane techniką papierowego witrażu (czarne ramki podklejone kolorową bibułą - gładką lub marszczoną). Format pracy: A-3. Tematyka prac związana ze Świętami Bożego Narodzenia, głównie z tradycją ubierania świątecznej choinki.
- W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 6 do 15 lat oraz osoby niepełnosprawne.
- Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną, wykonaną samodzielnie pracę.
- Na odwrocie każdej pracy należy przykleić wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia stanowiącą załącznik do Regulaminu.
- Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych oraz dyplomów.
- Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: I kat. 6-9 lat, II kat. 10-12 lat,
III kat. 13-15 lat oraz IV kat. - osoby niepełnosprawne (bez względu na wiek).
- Prace należy przysyłać pod adres: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji,
ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski, w terminie do 6 grudnia 2021 roku.
- Wyniki konkursu, termin odbioru nagród i wystawy pokonkursowej  zostaną zamieszczone na stronie internetowej MGOKSiR: www.mgoksir-sokolow.pl oraz na profilu Facebook.
- Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.
- Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację zasad Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celach promocyjnych konkursu.