Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić na Konferencję Gospodarczo-Historiczną pt. "Polska Wieś-Ostoją Wiary i Wolności" w 40 Rocznicę Duszpasterstwa.

Program konferencji - 24 września 2023 r., godz. 11.00
- Msza Św. w Kościele Parafialnym pw. Ofiarowania NMP w Górnie o godz.11.00
Homilię wygłosi ks. dr Andrzej Sołtys
- Przemarsz do Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie
- Otwarcie konferencji i powitanie gości - Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
Andrzej Ożóg, Kazimierz Chorzępa o godz. 12.30
Referaty programowe:
- Biogram - Ksiądz Mieczysław Lachor „Kapłan Niezłomny”
- Prelekcja prof. nadzw. dr hab. Adama Kulczyckiego pt. ”PAMIĘĆ KRESÓW
WSCHODNICH W 80 ROCZNICĘ”
- Prezentacja multimedialna zdarzeń historycznych Wojciecha Krupy
- Dyskusja
- Świadectwa uczestników wydarzeń lat komunizmu
- Posiłek

plakat-nowy-www