Bezpieczne wakacje z mundurem w dniu 24.06.2022 r. organizowanym na Skwerze Centrum kulturalno- handlowego Milleniu Hall.

BEZPIECZNE-WAKACJIplakat3