Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Młp., Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.,
Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata-Opiekunki Ludzkich Dróg,
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

uprzejmie zapraszają Mieszkańców Gminy i Miasta Sokołów Młp.na uroczystość patriotyczno-religijną


11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości

PROGRAM
11 listopada 2021 r.
godz. 10.00 - Msza św. w Kościele Parafialnym w Sokołowie Młp.Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata-Opiekunki Ludzkich Dróg
godz. 11.15 - Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod Pomnikiem w Rynku oraz Kamieniu Pamiątkowym przy MGOKSiR, ul. Lubelska 5

Dalsza część uroczystości w sali widowiskowej MGOKSiR
godz. 11.40 - Wystąpienie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.
godz. 11.50 - Koncert w wykonaniu dzieci i młodzieży z Kółka Wokalnego działającego w MGOKSiR