Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Młp., Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp., Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. uprzejmie zapraszają Mieszkańców Gminy i Miasta Sokołów Młp. na uroczystość patriotyczno-religijną 3 maja.


PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
3 maja 2022 r.
11.00 - Msza św. w Kościele Parafialnym w Sokołowie Młp. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg
12.00 - Przemarsz pod Pomnik w Rynku
12.15 - Wystąpienie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.
12.20 - Przyrzeczenie strzeleckie Strzelców JS 1914 im. ppor. Jakuba Darochy oraz Kompani Wsparcia Sztabu Komendy Głównej
12.50 - Część artystyczna w wykonaniu Zespołu Wokalnego "VOICES" z MGOKSiR w Sokołowie Młp.
13.00 - Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod Pomnikiem


14.00 - Piknik Strzelecki na Gminnej Strzelnicy Sportowej „Partyzant” w Sokołowie Młp. (w trakcie pikniku będzie możliwość   postrzelania z broni sportowej, poczęstunek, gry i zabawy dla dzieci)

3maja2022wersja-2