Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp., Ksiądz Dziekan Dekanatu Sokołowskiego, Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie  Młp. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Młp., Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Serdecznie Zapraszają na Uroczystą Mszę Św. Polową którą odprawi Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Jan Wątroba nad grobami pomordowanych przez NKWD w 1944 r. w Turzy

13.00 - Występ Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sokołowie Młp.
13.15 - Mały Katyń Ziemi Sokołowskiej „Pamięci Pomordowanych w turzańskim lesie” w twórczości własnej p. Sabiny Woś
13.30 - Występ Orkiestry Dętej z Ropczyc
13.55 - Powitanie zaproszonych gości przez Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzeja Ożoga
14.00 - Msza Św. Polowa celebrowana przez J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej Jana Wątrobę
            oprawa liturgiczna: Chór Parafialny z Sokołowa Młp.
15.30 - Apel Pamięci i Salwa Honorowa w wykonaniu żołnierzy 21. dywizjonu artylerii przeciwlotniczej im. gen. dyw. Józefa Ludwika Zająca z Jarosławia
15.45 - Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów na grobie pomordowanych
16.00 - Występ Orkiestry Dętej z Ropczyc

Patronat Medialny:

TVP Rzeszów, Radio „VIA”, Radio „Super Nova", Polskie Radio Rzeszów, Kurier Sokołowski

Odjazd autokaru o godz. 12.30 obok Plebanii - Wikarówki Kościoła Parafialnego w Sokołowie Młp.

turza-2022-plakat