Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Młp., Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp., Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. uprzejmie zapraszają Mieszkańców Gminy i Miasta Sokołów Młp. na uroczystość patriotyczno-religijną 3 maja.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

3 maja 2023 r.
godz. 11.00 - Msza św. w Kościele Parafialnym w Sokołowie Młp. Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata - Opiekunki Ludzkich Dróg, przyrzeczenie Orląt JS 1914
12.00 - Przemarsz pod Pomnik w Rynku - Część artystyczna w wykonaniu uczniów Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I i II st. z Sokołowa Młp.
12.15 - Wystąpienie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.- wystąpienie bryg. Związku Strzeleckiego Marka Matuły
12.30 - Przyrzeczenie strzeleckie Strzelców JS 1914 im. ppor. Jakuba Darochy
12.45 - Występ Zespołu Wokalnego „VOICES” z MGOKSiR w Sokołowie Młp.
13.00 - Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod Pomnikiem

16.00 - Piknik Strzelecki na Gminnej Strzelnicy Sportowej „Partyzant” w Sokołowie Młp.

3maja2023--kopia