Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.,Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.,Klub Strzelców i Kolekcjonerów Broni „Sagittarius“. Zapraszają Miłośników Broni Palnej Mieszkańców GiM Sokołów Młp.

na Otwarty Turniej Strzelecki pod Patronatem Burmistrza GiM Sokołów Młp. w konkurencji pistolet centralnego zapłonu. Turniej odbędzie się w dniu 9 lipca 2020 r., rejestracja zawodników od 16:00-17:00 rozpoczęcie o godz. 17:00 na Gminnej Strzelnicy Sportowej „Partyzant” w Sokołowie Młp.

Regulamin Strzelnicy "Partyzant" w Sokołowie Młp.

Regulamin

Otwartego Turnieju Strzeleckiego pod Patronatem Burmistrza GiM Sokołów Młp. w konkurencji pistolet centralnego zapłonu

Cel zawodów

- Rywalizacja sportowa w strzelectwie z pistoletu centralnego zapłonu.

- Propagowanie sportu strzeleckiego wśród mieszkańców Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Organizatorzy zawodów

- Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.,

- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.,

- Klub Strzelców i Kolekcjonerów Broni „Sagittarius“.

Termin i miejsce zawodów

Turniej odbędzie się w dniu 9 lipca 2020 r., w godzinach od 17:00 do 20:00 na Gminnej Strzelnicy Sportowej „Partyzant” w Sokołowie Młp.

Program turnieju

16:00-17:00 – rejestracja zawodników, 

17:00 do 17:15 – przywitanie uczestników Turnieju, omówienie warunków bezpieczeństwa na strzelnicy przez prowadzącego strzelania,

17:15-19:00 – strzelania turniejowe,

19:00-19:15 – dekoracja zwycięzców i wręczenie dyplomów uczestnictwa w Turnieju,

19:15-20:00 – strzelania rekreacyjne,

20:00 – zakończenie strzelań.

W trakcie turnieju będzie możliwość skorzystania z ciepłego posiłku.

Opis konkurencji turniejowej

- Strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu kal. 9X19 PARA (Glock 17, CZ 75)

- Dystans: 25 m

- Pozycja strzelecka: stojąc

- Liczba strzałów: 5 próbnych + 10 ocenianych

- Tarcza: sportowa z pierścieniami punktowanymi – TS2

- Czas: nieograniczony.

Klasyfikacja

O zajęciu poszczególnych lokat w rywalizacji sportowej decydują zdobyte punkty liczone w serii ocenianej.

Nagrody

Za zajęcie I-III miejsca - dyplomy, dla pozostałych zawodników dyplomy uczestnictwa.

Informacje dodatkowe

- Koszt uczestnictwa w Turnieju wynosi 20 zł (opłata startowa),

- Opłata startowa nie obejmuje kosztów strzelań rekreacyjnych (uczestnicy strzelań rekreacyjnych wnoszą dodatkową opłatę prowadzącemu strzelanie),

- Limit miejsc 50 osób,

- Dojazd na koszt własny,

- Rejestracja zawodników Turnieju od godz. 16.00 - 17.00 na Gminnej Strzelnicy Sportowej „PARTYZANT” w Sokołowie Młp.

- Rejestracja będzie prowadzona do wyczerpania miejsc – po wyczerpaniu liczby miejsc nie będzie  możliwości rejestracji,

- Każdemu uczestnikowi turnieju, przed rozpoczęciem strzelań, zostanie udzielony indywidualny instruktarz w zakresie posługiwania się bronią,

- Osoby nieprzestrzegające Regulaminu strzelnicy mogą zostać wykluczeni z turnieju bez prawa do  zwrotu opłaty startowej.

Warunki uczestnictwa

  1. W turnieju mogą wziąć udział wszystkie osoby dorosłe zamieszkałe na terenie Gminy
    i Miasta Sokołów Małopolski (do zarejestrowania wymagane jest wniesienie opłaty startowej, podanie adresu zamieszkania, złożenie oświadczeń o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju)
  2. W turnieju może brać udział młodzież w wieku od 16 – 18 roku życia pozostająca pod bezpośrednią opieką opiekuna prawnego w czasie trwania turnieju lub po dostarczeniu do Biura Turnieju oświadczenia opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział osoby nieletniej w turnieju.

plakat-turniej-strzelecki-9-07-www