Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp., Klub Strzelców i Kolekcjonerów Broni „Sagittarius”, Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego w Sokołowie Młp. Zapraszają Miłośników Broni Palnej Mieszkańców GiM Sokołów Młp. na II Otwarty Turniej Strzelecki pod Patronatem Burmistrza GiM Sokołów Młp. w dwuboju karabinu bocznego zapłonu.

Regulamin Strzelnicy "Partyzant" w Sokołowie Młp.

Turniej odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2020 r. rozpoczęcie Turnieju o godz. 11.00 na Gminnej Strzelnicy Sportowej „Partyzant” w Sokołowie Młp.

W programie:
- strzelanie turniejowe w dwóch konkurencjach:
1.karabin bocznego zapłonu z pozycji leżąc
2.karabin bocznego zapłonu z pozycji stojącej

Uczestnicy oddają po 10 strzałów do tarczy w obu konkurencjach
Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach:
kat. I od 13-16 lat (wymagany opiekun lub pisemna zgoda)
kat II od 17 lat i starsi
- poczęstunek
- po Turnieju strzelanie sportowo-rekreacyjne


- Opłata startowa wynosi - 25,00 zł (przed Turniejem w biurze zawodów)
- Liczba miejsc - 50 osób (w każdej kategorii)
- Rejestracja,opłata zawodników od godz. 10.00 - 11.00 na Gminnej Strzelnicy Sportowej „Partyzant” w Sokołowie Młp.

Regulamin

II Otwartego Turnieju Strzeleckiego pod Patronatem Burmistrza GiM Sokołów Młp. w dwuboju karabinu bocznego zapłonu  

Cel zawodów

- Rywalizacja sportowa w strzelectwie z karabinu bocznego zapłonu.

- Propagowanie sportu strzeleckiego wśród mieszkańców Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Organizatorzy zawodów

- Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.,

- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

- Klub Strzelców i Kolekcjonerów Broni „Sagittarius“

- ZS Strzelec JS – JS 2021 Sokołów Małopolski

Termin i miejsce zawodów

Turniej odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2020 r., w godzinach od 11:00 do 14:00 na Gminnej Strzelnicy Sportowej „Partyzant” w Sokołowie Młp.

Program turnieju

10:00-11:00 – rejestracja zawodników, 

11:00 do 11:15 – przywitanie uczestników Turnieju, omówienie warunków bezpieczeństwa na strzelnicy przez prowadzącego strzelania,

11:15-15:00 – strzelania turniejowe,

15:00-15:15 – dekoracja zwycięzców i wręczenie dyplomów uczestnictwa w Turnieju,

15:15-20:00 – strzelania rekreacyjne,

20:00 – zakończenie strzelań.

W trakcie turnieju będzie możliwość skorzystania z ciepłego posiłku.

Opis konkurencji turniejowej

- Strzelanie z karabinu bocznego zapłonu kal. 0.22 lr

- Dystans: 25 m

- Pozycja strzelecka: stojąc + leżąc

- Liczba strzałów: 10 ocenianych (pozycja leżąc) + 10 ocenianych (pozycja stoją)

- Tarcza: sportowa z pierścieniami punktowanymi – TS1

- Czas: nieograniczony.

Klasyfikacja

O zajęciu poszczególnych lokat w rywalizacji sportowej decydują zdobyte punkty liczone

łącznie w dwóch seriach ocenianych.

Turniej odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:

- od 13-16 lat (wymagana obecność opiekuna lub pisemna zgoda)

- od 17 lat i starsi (od osób, które nie ukończyły 18 roku życia wymagana jest obecność opiekuna lub pisemna zgoda).

Nagrody

Za zajęcie I-III miejsca w każdej z kategorii wiekowej- dyplomy, dla pozostałych zawodników dyplomy uczestnictwa.

Informacje dodatkowe

- Koszt uczestnictwa w Turnieju wynosi 25 zł (opłata startowa),

- Opłata startowa nie obejmuje kosztów strzelań rekreacyjnych (uczestnicy strzelań rekreacyjnych wnoszą dodatkową opłatę prowadzącemu strzelanie),

- Limit miejsc 50 osób,

- Dojazd na koszt własny,

- Rejestracja zawodników Turnieju od godz. 10.00 - 11.00 na Gminnej Strzelnicy Sportowej „PARTYZANT” w Sokołowie Młp.

- Rejestracja będzie prowadzona do wyczerpania miejsc – po wyczerpaniu liczby miejsc nie będzie  możliwości rejestracji,

- Każdemu uczestnikowi turnieju, przed rozpoczęciem strzelań, zostanie udzielony indywidualny instruktarz w zakresie posługiwania się bronią,

- Osoby nieprzestrzegające Regulaminu strzelnicy mogą zostać wykluczeni z turnieju bez prawa do  zwrotu opłaty startowej.

Warunki uczestnictwa

  1. W turnieju mogą wziąć udział wszystkie osoby dorosłe zamieszkałe na terenie Gminy
    i Miasta Sokołów Małopolski (do zarejestrowania wymagane jest wniesienie opłaty startowej, podanie adresu zamieszkania, złożenie oświadczeń o zapoznaniu się
    z regulaminem strzelnicy oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
    w celu przeprowadzenia turnieju)
  2. W turnieju może brać udział młodzież w wieku od 13 – 18 roku życia pozostająca pod bezpośrednią opieką opiekuna prawnego w czasie trwania turnieju lub po dostarczeniu do Biura Turnieju oświadczenia opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział osoby nieletniej w turnieju.

plakat-turniej-strzelecki-23-08--kopia