Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Młp., Klub Strzelców i Kolekcjonerów Broni „Sagittarius”, Sołtys Sołectwa Trzeboś

ZAPRASZAJĄ
Uczniów klas 7 i 8 Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bł. Bronisława Markiewicza w Trzebosi

DO UDZIAŁU W IMPREZIE REKREACYJNO-SPORTOWEJ „STRZELECTWO - SPORT I REKREACJA DLA KAŻDEGO”

24 października 2021 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 na Gminnej Strzelnicy Sportowej „Partyzant” w Sokołowie Młp.

Program imprezy:
9:00-16:30 - Rejestracja uczestników,
9:15-16:45 - Strzelania rekreacyjne (w trakcie strzelań, na życzenie uczestnika, będzie istniała możliwość oddania 10 strzałów ocenianych, które zostaną uwzględnione w rywalizacji o trzy pozycje pucharowe)
16:45-17:00 - Wręczenie pucharów za zajęcie trzech miejsc pucharowych

W trakcie imprezy, uczestnicy oraz ich opiekunowie, będą mieli możliwość skorzystania z ciepłego posiłku.

- Koszt uczestnictwa w imprezie - bezpłatnie,
- Liczba miejsc - 40 uczestników
- Rejestracja uczestników od godz. 9.00 - 16.30 na Gminnej Strzelnicy Sportowej „Partyzant” w Sokołowie Młp.