X Plener malarski dla dzieci i młodzieży "Ziemia Sokołowska w malarstwie i rysunku" Pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Organizatorem Pleneru jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim przy współpracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Małopolskim.

# Tytuł Wersja Opis Rozmiar Odsłon Pobierz
Regulamin pleneru 644.23 kb 135 Pobierz
Otwórz
Karta zgłoszenia 546.92 kb 162 Pobierz
Otwórz
Zgoda 186.23 kb 126 Pobierz
Otwórz


Do udziału w Plenerze zapraszamy dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy i miasta Sokołów Młp. oraz gmin sąsiadujących, wybrane przez nauczyciela plastyki.
Materiały malarskie: podobrazia, farby, pędzle, pojemniki na wodę, sztalugi – dostarcza Organizator.
Ilość uczniów ograniczona – maksymalnie troje i opiekun artystyczny z każdej placówki.

Plener odbędzie się 19 czerwca 2021 roku w Sokołowie Małopolskim.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Uczestnicy przyjeżdżają wraz z opiekunami do MGOKSiR w Sokołowie Młp. przy ulicy Rzeszowskiej na koszt własny. Organizator zapewnia jeden posiłek, słodycze i napoje.

Zgłoszenia należy kierować w terminie do 9 czerwca 2021 roku do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp.

Zgody rodziców na udział uczestników w Plenerze oraz telefony kontaktowe do ich domów zobowiązani są posiadać opiekunowie artystyczni.

Warunkiem uczestnictwa w Plenerze jest wyrażenie indywidualnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku oraz dostarczenie jej do MGOKSiR w wyżej wymienionym terminie.

Uczestnicy Pleneru wykonują jedną pracę plastyczną techniką malarską (akryl). Każdy uczestnik zostawia jedną pracę do oceny bezpośrednio po zakończeniu Pleneru.
Pracę należy podpisać na odwrocie, podając jej tytuł oraz imię i nazwisko autora.

Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy – dyplomy za udział w Plenerze. Komisja będzie brała pod uwagę głównie poziom artystyczny prac, oryginalne ujęcie tematu, kompozycję, umiejętności warsztatowe. Fundatorami nagród są: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna.

Termin wystawy poplenerowej i podsumowania Pleneru oraz wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych MGOKSiR.

Dodatkowe informacje po numerem tel. 17 77 29 053.