Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim
ul. Lubelska 5
36-050 Sokołów Młp.
tel./fax 17 77 29 053

e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dyrektor: Agata Dec

Konto: Bank Spółdzielczy w Sokołowie Młp. nr 20 9182 0006 0000 0404 2000 0010
NIP: 813-31-91-894


Siedziba Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji mieści się w dziewiętnastowiecznym  budynku byłej synagogi. W okresie II wojny światowej synagoga została zdewastowana, a w latach powojennych budynek został przebudowany i dostosowany do potrzeb kulturalnych i muzealnych miasta.
Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy i Miasta w Sokołowie Młp., posiada wpis do Rejestru Instytucji Kultury pod poz. nr 1. Realizuje zadania w zakresie upowszechnienia, organizowania i prowadzenia kultury, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku na terenie gminy i miasta Sokołów Młp. Kieruje nim dyrektor, który odpowiada za całokształt i kierunek jego działalności.

Do kanonu działalności Ośrodka zaliczyć można liczne zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych prowadzonych w kołach i klubach zainteresowań. W śród nich prym wiodą: kółka plastyczne, kółka taneczne, klub seniora, klub szachowy, sekcja badmintona, klub twórców sztuki „ART-dekor”. Po za tym popularnością cieszą się zajęcia fitness, czyli aerobik, tai chi, joga. W świetlicach wiejskich można skorzystać ze stolikowych gier planszowych oraz dostępny jest bilard cieszący się dużą popularnością, piłkarzyki, tenis stołowy, szachy.   

W ramach działalności organizowane są okolicznościowe seanse filmowe. Są to filmy o tematyce różnej, ze szczególnym naciskiem na kino familijne i tzw. z przesłaniem, skierowane głównie do szerokiej publiczności miasta i okolic. Do realizacji projektów filmowych z własnej oddolnej inicjatywy włączyły się także organizacje/stowarzyszenia działające na terenie miasta np. Stowarzyszenie Ruch Domowy Kościół Diecezji Rzeszowskiej, czy też działacze społeczni przy różnego rodzaju wydarzeniach promujących lokalną historię.

Warto nadmienić, że oprócz kina sokołowska scena wykorzystywana jest do promowania działalności twórczej i upowszechniania kultury wysokiej wśród różnych grup wiekowych poprzez teatr, który Ośrodek chętnie gości. Sala widowiskowa gości także znane kabarety, poetów, zespoły i solistów koncertowych. A w codziennym funkcjonowaniu służy jako miejsce rozstrzygania konkursów literackich, plastycznych oraz muzycznych. Służy również jako duża sala konferencyjna na sympozja naukowe, tematyczne, promocyjne oraz jest głównym miejscem zebrań mieszkańców miasta z władzami samorządowymi różnych szczebli.

W okresie od stycznia do grudnia MGOKSiR wydaje pięć numerów "Kuriera Sokołowskiego". Jest to czasopismo społeczno-kulturalne skierowane do mieszkańców Gminy Sokołów Młp. zarówno tych obecnych - tu na miejscu - jak i tych już tu nie mieszkających, którym ziemia sokołowska sercem pozostała bliska. Kurier Sokołowski nijako stanowi kronikę naszych czasów opisując miejsca, ludzi wydarzenia nam współczesne na niwie kultury, turystyki, historii  i sportu. Wiele prac licencjackich, czy też magisterskich w swych badaniach odwołuje się do artykułów zebranych w czasopiśmie na przestrzeni długich lat jego działalności. I pewnie nie jeden student jeszcze zapuka do drzwi redakcji z prośba o pomoc w temacie podejmowanym przez społecznych dziennikarzy Kuriera. Ośrodek sporadycznie publikuje również książki o charakterze regionalnym.

Ponad to MGOKSiR udzielał pomocy lokalowej oraz personalnej przy realizacji przez różne stowarzyszenia lub inne organizacje pożytku publicznego swojej działalności. Uczestniczy również w roli głównej bądź jako partner w wielu projektach pielęgnujących pamięć historyczną, aktywujących młodzież do działania, czy też wspierających poszerzanie horyzontów i nabywania nowej wiedzy.

Stała formą działalności Ośrodka na niwie rekreacyjno-turystycznej jest zorganizowany wypoczynek dla pięćdziesięciorga dzieci podczas ferii zimowych (dwutygodniowy blok zabaw z atrakcjami) oraz miesięczny wypoczynek podczas wakacji (w tym wycieczka krajoznawcza). Uczestnictwo w takiej półkolonii jest nieodpłatne i skierowane wyłącznie dla rodzin z terenu naszej działalności. A zainteresowanie jest bardzo duże.
Poza tym Ośrodek dysponuje obiektem „Orlik 2012”, który od marca do końca listopada jest w ciągłej eksploatacji dla wszystkich. A w ramach jego działalności odbywają się także różne turnieje z dyscyplin sportu.

Warto wspomnieć, iż Ośrodek jest głównym organizatorem imprez kulturalno-rozrywkowych na terenie gminy. Do największych organizowanych wydarzeń należą: Podkarpackie Smaki, Dni Sokołowa oraz Dożynki. Oprócz tego organizowane są okolicznościowe pikniki, turnieje, zawody o różnym charakterze i zasięgu poczynając od lokalnego, przez szczebel powiatowy do wojewódzkiego włącznie.

Pod MGOKSiR podlega sieć Świetlic Wiejskich, które są miejscem spotkań, rozrywki oraz rozwoju hobby plastycznego, tanecznego, folklorystycznego, miejscem rozwoju tężyzny fizycznej dla mieszkańców poszczególnych sołectw, a mieszczą się one:

 • Świetlicy Wiejskiej Wólka Niedźwiedzka 264, tel. 177728074
 • Świetlicy Wiejskiej przy ZS w Trzebusce 196
 • Świetlicy Wiejskiej Markowizna 34
 • Świetlicy Wiejskiej Trzeboś Mościny 16
 • Wiejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Górnie, ul. Sportowa 1
 • Wiejskim Ośrodku Kultury w Górnie, ul. Centralna 64
 • Świetlicy  Wiejskiej Wólka Sokołowska 109
 • Świetlica Wiejska Kąty Trzebuskie 625
 • Świetlica Wiejska przy SP w Turzy 229
 • „Orlik 2012” w Sokołowie Młp., ul. Sportowa 6
 • Świetlica MGOKSiR, ul. Rzeszowska 29