W sobotę 15 czerwca 2019 roku trzy uczestniczki zajęć plastycznych z MGOKSiR brały udział w Plenerze Malarskim WIATRAKI – FRYSZTAK 2019 „Z widokiem na Dolinę Wisłoka”. Plener zorganizował Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej.

Mogły w nim wziąć udział dzieci z klas IV-VIII SP oraz młodzież gimnazjalna. Miejscem pleneru był Frysztak, malownicza miejscowość leżąca w powiecie strzyżowskim na wzgórzu nad doliną Wisłoka, który wije się pośród wyniosłości Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego. Bazą pleneru był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Podczas kilkugodzinnego pobytu we Frysztaku młodzi artyści malowali i rysowali wybrane przez siebie fragmenty miasta, wzgórz i doliny Wisłoka.
Oliwia Bzdek, Maja Słonina i Wiktoria Mazgaj, pod opieką instruktorki Henryki Boho, rysowały pastelami suchymi i olejnymi ukwiecone letnie ogródki, ciekawe kamienice, kościół wznoszący się na wzgórzu… Wykonane prace pozostawiono do dyspozycji Organizatora.
Wystawa poplenerowa ma miejsce w „Galerii pod Trąbami i Bębnem” Miejskiego Domu Kultury. Otwarcie wystawy poplenerowej odbyło 18 czerwca o godzinie dziesiątej. Uczestnikom pleneru i opiekunom wręczono podziękowania, a laureatom – nagrody. Wiktoria zdobyła I Nagrodę, a Oliwia i Maja – III Nagrodę. Gratulujemy!