„Regulamin korzystania z kompleksów boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012 w Sokołowie Małopolskim”