XI Plener malarski dla dzieci

PLENERY MALARSKIE
Termin: 2022-05-21 10:00

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim zaprasza na XI Plener malarski dla dzieci "Ziemia Sokołowska w malarstwie i rysunku" Pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. "pt. Kolorowy dzień" - 21 maja 2022, Sokołów Małopolski.

Organizatorem Pleneru jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim przy współpracy Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Małopolskim.

 Do udziału w Plenerze zapraszamy dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy i miasta Sokołów Młp. oraz gmin sąsiadujących, wybrane przez nauczyciela plastyki.

Materiały plastyczne: pastele olejne i suche, bloki, sztalugi – dostarcza Organizator.

Ilość uczniów ograniczona – maksymalnie troje + opiekun artystyczny z jednej placówki.

Plener odbędzie się 21 maja 2022 roku w Sokołowie Małopolskim,

w godz. 10.00-16.00. Zbiórka na obiektach sportowych Zespołu Szkół.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Uczestnicy przyjeżdżają wraz z opiekunami do Sokołowa na koszt własny. Organizator zapewnia jeden posiłek, słodycze i napoje.

Zgłoszenia należy kierować w terminie do 17 maja 2022 roku do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp.

Zgody rodziców na udział uczestników w Plenerze oraz telefony kontaktowe do ich domów zobowiązani są posiadać opiekunowie artystyczni.

Warunkiem uczestnictwa w Plenerze jest wyrażenie indywidualnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku oraz dostarczenie jej do MGOKSiR w wyżej wymienionym terminie.

Uczestnicy Pleneru wykonują minimum jedną pracę plastyczną techniką pasteli olejnej lub suchej.

Każdy uczestnik zostawia minimum jedną pracę do oceny bezpośrednio po zakończeniu Pleneru.

Prace należy podpisać na odwrocie, podając tytuł oraz imię i nazwisko autora.

Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy – dyplomy za udział w Plenerze. Komisja będzie brała pod uwagę głównie poziom artystyczny prac, oryginalne ujęcie tematu, kompozycję, umiejętności warsztatowe. Fundatorami nagród są: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna.

Termin wystawy poplenerowej i podsumowania Pleneru oraz wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej MGOKSiR.

Dodatkowych informacji udziela instruktorka Henryka Boho po numerem tel. 17 77 29 053.

afisz-plener-2022

 

 

Terminy


  • 2022-05-21 10:00