XX POWIATOWY WIOSENNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

SPORT I REKREACJA
Termin: 2023-03-26 10:00

REGULAMIN XX Powiatowego Wiosennego Turnieju Tenisa Stołowego pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego

I. CEL:

 1. Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin.
 2. Integracja osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Rzeszowskiego.
 3. Popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportu, możliwej do uprawiania w każdych warunkach.
 4. Wyłonienie najlepszych zawodników powiatu w dyscyplinie tenis stołowy.

II. UCZESTNICY:

W Turnieju uczestniczyć mogą osoby niepełnosprawne oraz po 4 osoby w każdej kategorii wiekowej reprezentującej klub sportowy/instytucje delegującą, za wyjątkiem zawodników, którzy w bieżącym bądź poprzednim sezonie występowali w rozgrywkach 3. ligi lub wyższej w tenisie stołowym  (nie  dotyczy  kategorii  do  13  lat).

III. ORGANIZATORZY:

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
 • Zespół Szkół im. J. Pawła II w Sokołowie Młp.

IV. TERMIN I MIEJSCE:

 • 26 marca 2023 r. (niedziela) - weryfikacja i losowanie w godz. 900 – 930, rozpoczęcie o godz.1000.
 • Hala sportowa Zespołu Szkół im. J. Pawła II w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 41

V. SYSTEM WSPÓŁZAWODNICTWA:

 1. Zawody przeprowadzone będą w grach indywidualnych wg przepisów Polskiego Związku Tenisa Stołowego, systemem pucharowym lub każdy z każdym. Decyzję dotyczącą wyboru systemu podejmują Organizatorzy przed zawodami.
 2. Współzawodnictwo rozgrywane będzie w pięciu grupach z podziałem na dziewcząt i chłopców oraz kobiet i mężczyzn:
 • do 13 lat (urodzeni w 2010 r. i młodsi)
 • od 14 do 19 lat (urodzeni w latach 2004 - 2009 r.)
 • od 20 do 39 lat (urodzeni w latach 1984 – 2003 r.)

 -    od 40 lat i powyżej (urodzeni w latach 1983 i starsi)

 • osoby niepełnosprawne zdolne brać udział w zawodach sportowych bez względu na wiek

     z widocznym upośledzeniem psychofizycznym.

VI. NAGRODY:

 1. Dyplomy, puchary i nagrody za zdobycie I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych;
  za II i III miejsca – nagrody i dyplomy.

VII. SPRAWY RÓŻNE:

1. Koszty organizacji, nagrody, posiłek pokrywają Organizatorzy.

2. Zgłoszenia (wg załączonego druku) prosimy przesłać na adres MGOKSiR lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 20.03.2023 r.

3. We wszystkich sprawach związanych z organizacją Turnieju prosimy zwracać się do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 5, tel./ fax. 17 7729053 w godz. 7.00-15.00.

4. Za ubezpieczenie oraz stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

5. Administratorem danych osobowych jest MGOKSiR z siedzibą w Sokołowie Małopolskim. Dane osobowe zawodników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celach promocyjnych Turnieju. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.), innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z regulaminem Turnieju. Przetwarzanie danych, o których mowa w związku z udziałem w Turnieju obejmuje także publikację imienia i nazwiska zawodnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie materiał z zawodów. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Turnieju. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego zawodnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do zawodnika informacji np: drogą e-mail, sms, list zwykły dot. Turnieju, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie  z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z regulaminem Turnieju. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zawodnikom przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.

6. Ostateczna interpretacja Regulaminu  należy do Organizatorów.

plakat-powiat-2023--kopia

 

 

 

 

Terminy


 • 2023-03-26 10:00